Om Nya Steget och Madeleine Swartz

År 2000 tvingades jag lämna mitt gamla liv för att helt enkelt överleva.

Åren därefter innebar en stor förändring, både fysiskt och psykiskt. Därför vet jag att allting är möjligt, och jag vet idag att jag kan hjälpa andra genom mina erfarenheter. Dessutom vill jag inte att du ska behöva leta lika länge som jag för att hitta de enkla lösningar som räddade mig.

Ur min egen insikt har jag byggt på med de formella utbildningar som krävs för att hjälpa andra att göra sin förändring.

Jag har arbetat med rehabilitering sedan 2006, riskbruk, skadligt bruk, beroende, medberoende och sorgbearbetning. Som lärare, terapeut och coach mot företag och privat, i grupp och enskilt. Nya Steget samarbetar med en rad behandlingshem, kommuner och utbildningar kring beroende och medberoende. Medverkar även i ett forskningsprojekt kring Medberoende, som leds av Professor Fred Nyberg.

Är certifierad alkohol och drogterapeut, energiterapeut, 12-stegsterapeut, certifierad handledare i sorgbearbetning och expert inom medberoende.

År 2015 kom boken ”Res dig! Läk ditt medberoende”. Boken utgör grunden för metoden ”Res Dig” som tillsammans med ett omfattande studiematerial ger klienter/patienter en möjlighet att på djupet arbeta med sitt medberoende; vilket innefattar identifiering, coping strategier, skam, skuld, roller i familjekonstellationen, gränssättning, värderingar och verktyg för att förändra sina reaktionsmönster och därmed kunna göra andra val. Metoden är en blandning av psykoterapi, schematerapi och KBT. Det vill säga, klienten/patienten jobbar både bakåt och framåt.

Idag finns boken ”Res Dig” på svenska och engelska.

Nya Steget har utbildat ett antal certifierade ”Res dig” terapeuter, som idag arbetar med metoden runt om i landet.

Köp kursen här

en Masterclass i att hantera ditt medberoende.