Kursens innehåll

66 olika delmoment i form av texter, övningar, filmer och bilder

 • 1

  Välkommen till Certifieringskursen

  • Välkommen

 • 2

  3 dagars workshop

  • En workshop i 3 dagar

 • 3

  Digital Masterclass - Introduktion

  • Digital kurs - Res Dig! Läk ditt medberoende

  • Medberoendet testet - skriv ut och fyll i

  • Medberoende och överanpassning

  • Självhjälpsgrupper

 • 4

  Modul 1 - Medberoende och överanpassning

  • Välkommen till Modul 1

  • Modul 1 - film

  • Övningar Modul 1

  • Känslolista - skriv ut

  • Sammanfattning - Modul 1

 • 5

  Modul 2 - Familjesystemet

  • Familjesystemet och familjeroller, "vuxna Barn"

  • Modul 2 - film

  • Övningar Modul 2

  • Sammanfattning Modul 2

 • 6

  Modul 3 – Medberoendets triangel och offret

  • Modul 3 – Medberoendets triangel och offret

  • Modul 3 - Medberoendets triangel - film

  • Övningar Modul 3 - medberoendets triangel och offret

  • Sammanfattning - Modul 3

 • 7

  Modul 4 - Skuld och skam

  • Modul 4 - Skuld och skam

  • Modul 4 - Skuld och skam - film

  • Övningar Modul 4 - Skuld och skam

  • Sammanfattning Skuld och skam

 • 8

  Modul 5 - Känslomässigt beroende

  • Känslomässigt beroende - finns det?

  • Modul 5 - Känslomässigt beroende - film

  • Övningar Modul 5

  • Sammanfattning - Känslomässigt beroende

 • 9

  Modul 6 - Processtrappan

  • Modul 6 - Processtrappan

  • Modul 6 - Processtrappan - film

  • Övningar Modul 6

  • Modul 6 - Sammanfattning

 • 10

  Modul 7 - Hårddisken och kontrollen

  • Modul 7 Hårddisken och kontrollen

  • Modul 7 - Hårddisken - film

  • Övningar Modul 7

  • Modul 7 - Sammanfattning

 • 11

  Mellanakt

  • Mellanakt

  • Mellanakt - film

  • Övningar Mellanakt

 • 12

  Modul 8 - Värderingar

  • Modul 8 - Värderingar (självkänsla, självrespekt och gränssättning)

  • Modul 8 Test / uppgift värderingar

  • Modul 8 - Värderingar - film

  • Övningar Modul 8

  • Modul 8 - Sammanfattning

 • 13

  Modul 9 - Förlåtelse och försoning

  • Modul 9 - Förlåtelsens och försoningens kraft

  • Modul 9 - Förlåtelse och försoning - film

  • Övningar Modul 9

  • Modul 9 - Sammanfattning

 • 14

  Modul 10 - Jagets tillblivelse

  • Modul 10 - Jagets tillblivelse

  • Modul 10 - Jagets tillblivelse - film

  • Övningar Modul 10

  • Självhjälpsgrupper

  • Modul 10 - Sammanfattning

 • 15

  Boken - Res dig + studiematerial

  • Boken ”Res Dig! – Läk ditt medberoende”

  • Studiematerial

 • 16

  Manual hur du kan arbeta med Studiematerialet

  • Instruktioner till studiematerialet Res Dig

 • 17

  Föreläsningsmaterial

  • Workshop Res Dig.pdf

  • Föreläsningsmaterial för nedladdning

 • 18

  Filmer

  • 1 Familjesystemet

  • 2. Hårddisken

  • 3. Medberoende och känslomässigt beroende

  • 4. Medberoendets triangel

  • 5. Processtrappan

  • 6. Jagets tillblivelse

 • 19

  10 st handledningstimmar

  • Handledning

 • 20

  Avslutning och Certifiering

  • Certifiering

  • Avslutning

Res dig!

läk ditt medberoende

en Masterclass i att hantera ditt medberoende. Denna kurs är för dig som upplever att du överanpassar dig, att ditt liv styrs för mycket av andra, tömmer din energi på att fixa och styra upp åt andra, för dig som längtar efter dig själv och vill utgå ifrån din egen kompass, dvs att bli VD i ditt eget liv.